wersja polska wersja niemiecka wersja angielska

Pałac i park - Fotografowanie

ŚLUBNA SESJA ZDJĘCIOWA W PAŁACU W PŁAWNIOWICACH

Na co najmniej tydzień przed planowaną sesją należy dokonać rezerwacji terminu podając dokładną datę i godzinę przyjazdu.
Do przygotowania umowy potrzebne są Dowody Osobiste oraz następujące dane: Imię i nazwisko Najemcy (osoby, na którą ma zostać przygotowana umowa), jej adres oraz numer PESEL, imiona i nazwisko Nowożeńców, a także imię i nazwisko, adres i PESEL Fotografa.
Jeżeli umowa ma zostać przygotowana dla zakładu fotograficznego potrzebne są dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej NIP, a także aktualny odpis z CIDG bądź KRS.
Umowę można podpisać w dniu wykonywania sesji przed wejściem na ekspozycję.

Zawarcie umowy nie upoważnia do wjazdu i parkowania samochodów lub innych pojazdów na terenie  Zespołu Pałacowo-Parkowego.

Wykonane fotografie mogą być wykorzystywane przez nowożeńców na stronach internetowych oraz na stronie internetowej i materiałach reklamowych fotografa, pod warunkiem zamieszczenia pod każdą z fotografii danych teleadresowych : Zespół Pałacowo-Parkowy Pławniowice, tel.: +4832 2305551, www.palac.plawniowice.pl.


REGULAMIN DLA KORZYSTAJĄCYCH Z POMIESZCZEŃ EKSPOZYCYJNYCH
PAŁACU W PŁAWNIOWICACH W CELU WYKONANIA
OKOLICZNOŚCIOWEJ SESJI FOTOGRAFICZNEJ I FILMOWEJ:

 

 1. Pałac udostępnia odpłatnie na sesję fotograficzną lub filmową pomieszczenia ekspozycyjne znajdujące się w budynku Pałacu na podstawie umowy zawartej z Najemcą i Fotografem.
 2. W przypadku, jeżeli Nowożeńcy nie są Najemcą również oni zobowiązują się do przestrzegania zasad Regulaminu oraz warunków umowy.
 3. Fotografie można wykonać tylko w następujących wyznaczonych wnętrzach: Hol główny , Korytarz pierwszego piętra skrzydła środkowego i Salon Różowy (Rokokowy).
 4. Fotografowanie lub filmowanie odbywa się pod nadzorem i opieką pracownika Pałacu, który służy pomocą podczas sesji (m.in. zapalając i wygaszając oświetlenie, usuwając sznury, aby nie były widoczne na zdjęciach, wskazując użytkowe meble itp.).
 5. Nie zezwala się na wykorzystywanie lub stwarzanie wrażenia wykorzystywania mebli, dywanów lub jakichkolwiek innych przedmiotów zabytkowych (eksponatów) podczas sesji zdjęciowej lub filmowej, za wyjątkiem mebli wskazanych przez pracownika Pałacu.
 6. Nie zezwala się na wnoszenie do Pałacu rekwizytów w szczególności takich jak: instrumenty muzyczne, walizki, ramy obrazów, kosze, parasole, naczynia, butelki z płynami itp.
 7. Zdjęcia i filmy mogą być wykonane tylko bez użycia sztucznych źródeł światła.
 8. Dopuszcza się użycie statywu posiadającego nie rysujące podstawy.

 


CENNIK ZA WYKONANIE OKOLICZNOŚCIOWEJ SESJI FOTOGRAFICZNEJ I FILMOWEJ
WE WNĘTRZACH PAŁACU W PŁAWNIOWICACH:

 

 1. Godzinna okolicznościowa sesja fotograficzna: 240,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT = 295,20 zł brutto
 2. Godzinna okolicznościowa sesja filmowa: 240,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT = 295,20 zł brutto
 3. Godzinna okolicznościowa sesja fotograficzna i filmowa: 400,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT  =  492,00 zł brutto
 4. Każda kolejna godzina sesji: 160,00 zł netto + obowiązujący podatek VAT = 196,80 zł brutto.

 

Opłatę można uiścić w dniu realizacji sesji przed wejściem na ekspozycję.

Galeria

Galeria

 

Wirtualne zwiedzanie

Wkrótce

Najbliższa Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  we wtorek 6 sierpnia 2024 roku ok. godz.19.30  (po Mszy św. wieczornej).
Także w Internecie: YouTube - Kaplica pałacowa online Pławniowice.
 

 

 

Wyróżnienia

Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zespół Pałacowo-Parkowy
44-171 Pławniowice • ul. Gliwicka 46 • tel./fax: (32) 230 55 51 • e-mail: palac@gliwice.opoka.org.pl
Konto PKO SA O/GLIWICE • nr rach.: 11 1240 1343 1111 0000 2337 4906

Menu